Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

apie mus
personalo politika
         Organizacijos sėkmė priklauso ne tik nuo jos dydžio, įvaizdžio, strategijos ar veiklos specifiškumo, bet didele dalimi ir nuo to, kaip ji elgiasi su savo personalu. Visi iššūkiai ir pokyčiai, su kuriais susiduria
organizacija, susiję su joje dirbančiais žmonėmis, todėl veiklos efektyvumą pirmiausia lemia gebėjimas
valdyti žmogiškuosius išteklius. Neturėdama jai reikalingų žmogiškųjų išteklių ir nemokėdama tinkamai jų valdyti, organizacija negalės pasiekti savo strateginių tikslų, taigi negalės sėkmingai veikti.
         Personalo politika apima visus organizacijos sprendimus ir žmogiškųjų išteklių valdymą: žmogiškųjų išteklių planavimą, personalo komplektavimą (pritraukimas, atranka, priėmimas ir išlaikymas), personalo ugdymą, veiklos vertinimą, personalo motyvavimą, elgsenos normas, saugaus darbo, taip pat socialinių sąlygų užtikrinimą. Visos jos dalys yra glaudžiai tarpusavyje susijusios, todėl turi būti kuriamos ir planuojamos kompleksiškai, įvertinus pasirinktų personalo valdymo priemonių taikymo pasekmes ir poveikį kitoms personalo politikos dalims.